Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 21.03.2023 in all areas

  1. U međunarodnom prometu svaki tovareni vagon mora imati listicu, izuzeće su samo skupine vagona i maršutni vlakovi koji se otpravljaju sa 1 Tovarnim listom gdje su olistani prvi i zadnji vagon skupine - maršute. Za unutrašnji promet ne znam kako HŽ to ima riješeno (vjerovatno kao i međunarodni).
    1 point
  2. Vagon je tovaren što se i vidi i po T graničniku i po mjenjaču sile kočenja, tako da se ne radi o praznini. Listice se sve manje koriste, u principu najviše za olistavanje neispravnih vagona.
    1 point
This leaderboard is set to Zagreb/GMT+02:00
×
×
  • Create New...