Dragi forumaši zeljeznice.net, budući da je od 27.11.2019. omogućen upload fotografija na forum, molim vas da koristite isključivo forum za upload fotografija, kako bi izbjegli probleme s nestankom fotografija, koje smo imali u prošlosti. Upute za postavljanje fotografija se nalaze na ovoj poveznici.

 

Jump to content
zeljeznice.net

Westin

Članovi
 • Content Count

  1956
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

15 Good

Profile Information

 • Gender
  Not Telling
 • Location
  Zagreb

Recent Profile Visitors

8598 profile views
 1. Kako mogu Mađari, Slovenci zabraniti možemo i mi. Međutim mi smo imali spor s njima kao i EU jer njihovom zabranom mi stradamo. Primjeri po Zagrebu. Grad Zagreb rekostruirao cestu, cesta za čudo kvalitetno napravljena. Počela propadati neki stanovnici tvrde Čistoća, ZET, kao njihovi poljoprivredni , dostave međutim pojedinci ne vjeruju čovjeku da min 100 šlepera dnevno prođe i to svi koji idu u tranzitu i još ne poštuju znak da je zabrana djelomično za promet kamiona jer očito imaju dobru navigaciju... jer znaju gdje je dobra cesta, ne plaća se, nema tolikih kontrola,.... Sada došao problem mostića koji zbog prevelikih tereta na rubu rušenja........ trenutna hrvatska stvarnost
 2. Lijepo govori prometni stručnjak i profesor Marušić: Promet treba prebaciti na autoceste, a ne ulagati u državne i lokalne ceste koje se raspradaju zbog tranzitnog prometa i izbjegavača plačanja cestarine. Vinjete sve rješavanju.
 3. 41 ukupno glasalo od 51 zastupnika. 26 ZA 15 protiv. ZET je dobio suglasnost skupštine grada Zagreba
 4. Problem je sada što ne mogu ni kupiti karte jer nema novog voznog reda, a blagdani dolaze....
 5. ENC oni sada misle zamijeniti modernijim ENC-om tako su barem najavili.
 6. U tijeku je rasprava u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Upitno je gdje ide 125 milijuna kuna
 7. Mijenjaju sve semafore od Ilice do Horvaćanske u Selskoj cesti i postavljanju senzore na njih. To rade zbog bolje protočnosti
 8. Odobrenje skupštine za kredit za žičaru Najvjerovatnije će biti danas na nastavku skupštine jer su na trenutnoj 4.točki ( proračun ), a žičara je 7.točka Gradska skupština Grada Zagreba daje suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o.za dugoročno zaduživanje ugovaranjem kredita kod Kluba banaka Privredna banka Zagreb d.d., OTPbanka Hrvatska d.d., Zagrebačka banka d.d. i HBORu iznosu od 537.000.000,00 kuna uvećano za kamate, naknade i troškove kako je to utvrđeno Ugovorom o kreditu, s namjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže. 2. Gradska skupština Grada Zagreba daje jamstvo Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. za pokriće 80% obaveza po kreditu iz točke 1. ovog zaključka uključujući kamate, naknade i ostaletroškove, uz sljedeće uvjete: Ukupan iznos kredita: 537.000.000,00 HRK, Valuta: kredit se odobrava i vraća u kunama, Kreditodavatelji i udjeli: -HBOR:134.250.000,00 HRK, -OTP: 134.250.000,00 HRK, -PBZ: 134.250.000,00 HRK, -ZABA: 134.250.000,00 HRK, -UKUPNO: 537.000.000,00 HRK, Agent: Privredna banka Zagreb d.d., Namjena kredita: Financiranje troškova izgradnje nove žičare Sljeme/garaže i ostalih troškova, uključujući i refundaciju plaćenih priznatih troškova, sve sukladno odgovarajućoj potvrdi Tehničkog savjetnika za Kredito davatelje, Kamatna stopa: fiksna, 2,75%godišnje Kamatno razdoblje: 3 mjeseca, Obračun i naplata kamate (redovne i u korištenju): tromjesečno, proporcionalnom metodom, uz primjenu stvarnog broja dana za mjesec i godinu od 360 dana, Zatezna kamata: važeća zakonska, Aranžerska naknada: 0,40% jednokratno, na ukupan iznos kredita, Naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva: 0,10% godišnje, na preostali saldo neiskorištenog kredita, obračunava se i naplaćuje tromjesečno unatrag, od prvog dana koji slijedi nakon realizacije 1. korištenja kredita, Agentska naknada: 75.000,00 HRK za prvu godinu, te po 50.000,00 HRK godišnje za preostale godine, Rok korištenja kredita: do 31.10.2020., Način korištenja: višekratno, nakon ispunjenja svih preduvjeta za korištenje kredita iz Ugovora o kreditu, Rok i način otplate kredita: Redovna otplata: Ako u roku od najkasnije 2 godine prije isteka postojećeg „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“(„Ugovor“), odnosno najkasnije do 31.12.2029. Agentu bude dostavljen odgovarajući dokaz o produljenju roka trajanja navedenog Ugovora ili odgovarajući novi Ugovor, prihvatljiv Kredito davateljima, s rokom važenja najmanje do 30.11.2035. godine: -15 godina od isteka roka korištenja kredita, otplata glavnice u 60 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.01.2021. godine, a zadnja 31.10.2035. godine, -Ubrzana otplata: Ako odgovarajući dokaz o produljenju roka Ugovora (ili odgovarajući novi Ugovor prihvatljiv Kredito davateljima), s rokom važenja najmanje do 30.11.2035. godine ne bude dostavljen Agentu do 31.12.2029. godine, u kojem slučaju se za neotplaćeni iznos glavnice ubrzava otplata na način da se isti otplaćuje kroz osam uvećanih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.01.2030. godine, a zadnja 31.10.2031. godine: -11 godina od isteka roka korištenja kredita, otplata glavnice: •u 36 jednakih tromjesečnih rata, u iznosima glavnice kao u redovnoj otplati, od kojih prva dospijeva 31.01.2021. godine, a zadnja 31.10.2029. godine, a zatim •preostali iznos neotplaćene glavnice otplaćuje se ubrzano kroz 8 jednakih povećanih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.01.2030. godine, a zadnja 31.10.2031. godine, Prijevremena otplata kredita: ZET d.o.o. (Korisnik kredita) može u cijelosti ili djelomično izvršiti prijevremenu otplatu kredita, u minimalnom iznosu od 35.000.000,00 HRK na zadnji dan kamatnog razdoblja, uz pisanu neopozivu najavu Agentu najmanje 30 radnih dana unaprijed i uz naknadu za prijevremenu otplatu u visini od 0,15% od iznosa koji se prijevremeno otplaćuje.Bilo koji prijevremeno otplaćeni iznos ne može se ponovno koristiti. Završetak izgradnje: Izgradnja će se smatrati završenom kada Tehnički savjetnik Kredito davatelja zadužen za provjeru potvrdi da suispunjeni svi niže navedeni uvjeti:-završeni su svi radovi vezani uz ugovore o izgradnji i montaži opreme, -žičara je puštena u rad na najmanje 30 dana Osiguranje naplate kredita: -Jamstvo Grada Zagreba koje pokriva 80% obveza po kreditu uključujući kamate, naknade i ostale troškove,-Cesija tražbina u visini obveza po kreditu koje ZET d.o.o.ima ili će imati prema Gradu Zagrebu, po izboru Kreditodavatelja, temeljem ugovora, koji će se sklopiti u formi sadržaju prihvatljivom Kreditodavateljima, -Zadužnice ZET-a d.o.o.u korist svakog pojedinog Kreditodavatelja u iznosu glavnice kredita s kojom svaki pojedini Kredito davatelj sudjeluje u kreditu, uvećano za sve kamate, naknade i troškove, u formi i sadržaju prihvatljivom za Kreditodavatelje, solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona; Uključujući i sve ostale uvjete iz Indikativne ponude Kluba banaka od 30. listopada 2019., Drugi troškovi:-naknada za jamstvo koje pokriva iznos od 80% obveza po kreditu uključujući kamate, naknade i ostale troškove; Namjena sredstava:-sredstva su strogo namjenska i mogu se ulagati isključivo za financiranje gradnje nove Žičare Sljeme/garaže.
 9. Mislim da ovo sve govori o cijeni kod nas. Slovenske autoceste za plaće rashoduju 16%, a HAC skoro 30% svih rashoda! To govori o masovnom partijskom zapošljavanju. Tu se vrti oko 500 mln keša godišnje. Vjerojatno je to glavni razlog neuvođenja vinjeta... Procijenite sami. Pametnom dosta. ( preneseno s facebooka )
 10. Možda po novom im čita robot ( kamera ) pa je do toga došlo. Rekli su da će u početku to kontrolirati
 11. Sada je postao veći problemi otkad je pošta u Gorici. Bilo preporučena pošiljka ili paket nije dostupan isti dan u pošti jer im to dolazi na kraju radnog vremena ili ujutro međutim slučaj dođem oko 10h drugi dan i nema ga jer im nije došla dostava, a na trackeru piše da je tamo. Neznam što maltetiraju poštare da poštu vraćaju u Gorici ili centralu pa dalje opet voze. Sada im dolazi pravi dana kada će se pokazati kako im funkcionira ili ne novi sortirni centar i distribucija.
 12. Izvor marrine trafic Može voziti i više od 2 auta
 13. Promidžba i vidljivost projekta „Modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci - Vukovar. Kratak opis: Svrha usluge jest osiguravanje pravodobnog, transparentnog i točnog informiranja lokalne zajednice, opće javnosti, krajnjih korisnika, medija i ostalih dionika o Projektu „Modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“, kojima će se pojačati njegova vidljivost te osigurati provedba projekta u ovom dijelu u skladu s uvjetima postavljenim od strane EU. PROMIDŽBA PROJEKTA / PROMOTIVNI MATERIJALI Aktivnost 1. Oblikovanje, izrada i postavljanje trajnih informacijskih ploča Aktivnost 2. Oblikovanje, tisak /digitalni tisak, izrada, dotisak i dostava promotivnih materijala (letci A4, letci american format, plakati B2, pvc banneri, pvc stickeri, roll-up-ovi, sklopive promo-vrećice, šalice promotivne, USB memorija, sklopivi kišobrani, olovke, rokovnici, blokovi) • INFORMIRANJE JAVNOSTI S CILJEM JAČANJA VIDLJIVOSTI PROJEKTA Aktivnost 3. Organizacija i priprema početnog događanja u Vukovaru Aktivnost 4. Organizacija i priprema info dana u Vukovaru Aktivnost 5. Organizacija i priprema info dana u Borovu Naselju Aktivnost 6. Organizacija i priprema info dana u Nuštru Aktivnost 7. Obilasci gradilišta s medijima Aktivnost 8. Organizacija i priprema završnog događanja Aktivnost 9. Zakup/organizacija oglasnog i medijskog Aktivnost 10. Produkcija/izrada foto i audio-video materijala Aktivnost 11. Izrada 3D vizualizacije i 3D animacije. Ugovor potpisan 29.11.2019. s Otvoreni mediji d.o.o. Zagreb vrijednosti 429 780 kn bez PDV-a. S PDV-om 537 225 kn.
 14. Na sjednici vlade 28.11.2019. došena je Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare. Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare Članak 1. Ovom Uredbom propisuju se način, uvjeti obračuna naknade za koncesiju za žičare (u daljnjem tekstu: naknada), rokovi dospijeća plaćanja stalnog i varijabilnog dijela naknade i obveze davatelja koncesije i koncesionara. Članak 2. (1) Naknada se određuje odlukom o davanju koncesije. (2) Koncesionar je obvezan plaćati naknadu za vrijeme trajanja koncesije na način i prema uvjetima iz ove Uredbe. Članak 3. (1) Naknada se određuje u stalnom i varijabilnom dijelu. (2) Naknada se obračunava godišnje. Članak 4. (1) Stalni dio naknade određuje se godišnje razmjerno površini koju obuhvaća prostor trase žičare. (2) Stalni dio naknade određuje se: 1. za trase žičara duljine od 1.500,00 m ili kraće od 1.500,00 m u iznosu od najmanje 1 kn/m2 2. za trase žičara dulje od 1.500,00 m, prvih 1.500,00 m sukladno točki 1. ovoga stavka, a ostatak duljine iznad 1.500,00 m u iznosu od najmanje 0,5 kn/m2. (3) Davatelj koncesije obvezan je u studiji opravdanosti ili analizi davanja koncesije odrediti površinu koju obuhvaća prostor trase žičare izraženu u m2 te stalni dio naknade. Članak 5. (1) Stalni dio naknade koncesionar je obvezan plaćati jednom godišnje, u kojem slučaju stalni dio naknade dospijeva 31. ožujka za tekuću godinu. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije može odrediti da se stalni dio naknade otplaćuje u više jednakih obroka tijekom godine (mjesečno ili kvartalno), u kojem slučaju će se isto odrediti u studiji opravdanosti ili analizi davanja koncesije te u ugovoru o koncesiji. (3) Ako je određeno plaćanje stalnog dijela naknade u jednom godišnjem obroku, a ugovor o koncesiji je sklopljen nakon 31. ožujka tekuće godine, naknada stalnog dijela naknade za tekuću godinu dospijeva u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji te se obračunava razmjerno trajanju koncesije u toj godini. (4) Ako ugovor o koncesiji prestane za vrijeme tekuće godine, stalni dio naknade se obračunava razmjerno trajanju koncesije u toj godini. (5) Iznos naknade iz stavaka 3. i 4. ovoga članka izračunava se kao razmjerni dio stalnog dijela naknade iz stavka 1. ovoga članka, razmjerno mjesecima obuhvaćenima koncesijom za tu godinu, na način da se svaki mjesec u kojem koncesija traje najmanje 15 dana obračunava kao puni mjesec koncesije. Članak 6. (1) Varijabilni dio naknade određuje se u minimalnom iznosu od 5 % ostvarenog godišnjeg prihoda od prodaje karata za vožnju žičarom. (2) Ostvareni godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka je godišnji prihod umanjen za iznos poreza na dodanu vrijednost. (3) Davatelj koncesije obvezan je odrediti varijabilni dio naknade u studiji opravdanosti ili analizi davanja koncesije. (4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za žičare duljine iznad 1.500,00 m ako davatelj koncesije u studiji i/ili analizi opravdanosti davanja koncesije utvrdi kako navedeni projekt ukazuje da ne može donositi koristi u odnosu na ulaganje, može se smanjiti minimalni iznos varijabilnog dijela naknade na iznos od 2,5 % ostvarenog godišnjeg prihoda od prodaje karata za vožnju žičarom do završetka razdoblja povrata inicijalne investicije. (5) Nakon završetka razdoblja iz stavka 4. ovoga članka, varijabilni dio naknade se povećava na minimalni iznos iz stavka 1. ovoga članka ili više, a na osnovu sklopljenog ugovora o koncesiji. (6) Uvjeti iz stavka 4. ovoga članka u kojima se određuje varijabilni dio naknade određuju se u okviru studije i/ili analize opravdanosti davanja koncesije, te se navode u sadržaju dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja koncesije. Članak 7. (1) Varijabilni dio naknade koncesionar je obvezan plaćati jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja za prethodnu godinu. (2) Varijabilni dio naknade utvrđivat će se po obračunu godišnjeg prihoda iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe, koji je koncesionar obvezan dostaviti davatelju koncesije. (3) Radi utvrđivanja varijabilnog dijela naknade koncesionar je obvezan davatelju koncesije najkasnije do 31. svibnja tekuće godine dostaviti podatke o prihodu ostvarenom od prodaje karata za vožnju žičare u prethodnoj godini, uz koje je obvezan priložiti odgovarajuće financijsko izvješće i/ili knjigovodstvenu dokumentaciju. (4) Ako ugovor o koncesiji prestane za vrijeme tekuće godine, varijabilni dio naknade određuje se prema ostvarenom prihodu od prodaje karata za vožnju žičarom do trenutka prestanka ugovora o koncesiji. Članak 8. Ako ugovor o koncesiji prestane prije roka na koji je sklopljen, koncesionar je obvezan u roku od 30 dana od dana prestanka ugovora o koncesiji davatelju koncesije u cijelosti podmiriti neplaćeni iznos naknade. Članak 9. Koncesionar je obvezan o svim statusnim promjenama, pokretanju postupaka (stečaj, likvidacija i slično) ili bilo kojim drugim okolnostima koje bi mogle dovesti do prestanka koncesionara obavijestiti davatelja koncesije u roku od 15 dana od dana nastanka tih okolnosti. Članak 10. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Klasa: Urbroj: Zagreb, ____________ PREDSJEDNIK mr. sc. Andrej Plenković
 15. Jadrolinija je potpisala 25.11.2019. s Aquamarine Developmpments Ltd za kupovinu polovnog RO-RO putničkog broda vrijednosti 2 950 000 €
×
×
 • Create New...