Jump to content

Registration Terms

Uvjeti korištenja

 

Sadržaj na forumu zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na forumu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka administratora foruma ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu forumu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na forumu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Svi upisi nastali na forumu zeljeznice.net, u trenutku objave postaju vlasništvo stranice zeljeznice.net

zeljeznice.net se ograđuju od bilo kakve štete nastale korištenjem materijala sa stranice.

Ako se ne slažete sa Uvjetima korištenja, jednostavno prekinite registraciju.

 

Forum Terms & Rules

 

Content on this forum is copyrighted by zeljeznice.net. All data and information published on forum, cannot be reproduced, distributed or in any way used in commercial purposes without consent consent of the forum administrator, or in any manner that may cause harm to the forum or to any third party. Documents, data and information published on the forum can be used only for individual user needs and their own responsibility in compliance with all copyright and intellectual property rights and the rights of third parties. All entries in the forum zeljeznice.net incurred at the time of publication become the property of zeljeznice.net web site.

zeljeznice.net are not responsible in any way from damage arised from the use of materials from this site.

If you do not agree to the Terms of Use, simply cancel the registration.