Diesel-električna lokomotiva serije 2044

Galerija

Diesel-električne lokomotive serije 2044 tvrtka "General Motors" iz SAD-a sagradila je 1981. godine. Lokomotive serije 2044 su šestoosovinske s pojedinačnim osovinskim pogonom i osovinski rasporedom ( A1A)' ( A1A)'. Namijenjene su isključivo za vuču putničkih vlakova, iako se koriste i za vuču teretnih vlakova. Osoivnsko opterećenje iznosi 16 t/os. Budući da su lokomotive serije 2044 namijenjene za vuču vlakova na prugama sa srednjim usponima, imaju zadovoljavajuće vučne karakteristike i u pogledu svih četiriju vučnih motora i u pogledu osovinskog rasporeda. Takvo rješenje omogučilo je da i unatoč ugradnji generatora za grijanje i dostatnim zalihama goriva, te lokomotive ostanu u granicama osovinskog opterećenja od 16 t/os. Građene su za najveću voznu brzinu od 124 km/h.

 

 

 osovinski raspored

( A1A)' ( A1A)'

instalirana snaga

2507 KS

snaga lokomotive za vuču

2330 KS ( bez grijanja vlaka ) / 1823 KS ( sa grijanjem vlaka )

najveća brzina

124 km/h

duljina preko odbojnika

 16994 mm

širina lokomotivskog sanduka

2954 mm

najveća visina od GTR

4191 mm

ukupna masa lokomotive

 100.2 t

najveće osovinsko opterećenje

16 t/os

najveće opterećenje po duljinskom metru

5.9 t/m