Jump to content
zeljeznice.net
ivog

Karte, rezervacije, povlastice - unutarnji promet

Recommended Posts

Ovdje postavljajte pitanja i naravno odgovore, vezana uz karte, rezervacije, povlastice u unutarnjem prometu, dakle u RH..

 

 

POVLASTICE U UNUTARNJEM PRIJEVOZU

 

I. INVALIDNIM OSOBAMA I NJIHOVIM PRATITELJIMA

 

 

Invalidne osobe

 

Korisnici: donositelji objave za povlašteni prijevoz invalidne osobe željeznicom i brodom

Opseg povlastice: četiri putovanja u odlasku i povratku na godinu po povlastici od 75% od redovite prijevozne cijene u 1. ili 2. razredu putničkog ili brzog vlaka.

Osnova povlastice: objava za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom invalidne osobe, koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije. Objava vrijedi 60 dana od dana ispostavljanja.

 

 

Pratitelji invalidnih osoba

 

Korisnici: donositelji objave za besplatni prijevoz pratitelja invalidne osobe željeznicom i brodom

Opseg povlastice: 100% od redovite prijevozne cijene u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka.

Osnova povlastice: objava za besplatni prijevoz pratitelja invalidne osobe željeznicom i brodom, koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije. Objava vrijedi dotle dokle vrijedi objava osobe koju prati pratitelji

 

 

Slijepe osobe

 

Korisnici: slijepe osobe

 

Opseg povlastice: 75% u 2. razredu IC- i ICN-vlaka na neograničen broj putovanja

Osnova povlastice: članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih, odnosno drugoga službenog dokumenta kojim se dokazuje status slijepe osobe.

 

Pratitelji slijepih osoba i psi vodiči

 

Korisnici: pratitelji slijepih osoba i psi vodiči

Opseg povlastice: 100% od redovite prijevozne cijene u 2. razredu IC- i ICN-vlaka na neograničen broj putovanja

Osnova povlastice: iskaznica slijepe osobe, a za prijevoz psa vodiča potrebno je imati radnu iskaznicu za psa

 

 

 

Vojni i civilni ratni invalidi

 

(a) Korisnici: nositelji obiteljske invalidnine iza osobe poginule ili nestale u Domovinskom ratu.

Opseg povlastice: jedno besplatno putovanje godišnje radi obilaska groba poginule osobe koji nije u mjestu korisnikova stanovanja.

Osnova povlastice: objava za besplatni prijevoz koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije.

 

(:mrgreen: Korisnici: nositelji obiteljskih invalidnina, vojni i civilni ratni i mirnodopski invalidi.

Opseg povlastice: četiri putovanja godišnje po povlastici od 75%.

Osnova povlastice: objava za besplatni prijevoz koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije.

 

Pratitelji vojnih i civilnih ratnih invalida

 

Korisnici: donositelji objave za besplatni prijevoz pratitelja vojnih i civilnih ratnih invalida željeznicom i brodom

Opseg povlastice: 100% od redovite prijevozne cijene u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka

Osnova povlastice: objava za besplatni prijevoz pratitelja vojnih i civilnih ratnih invalida željeznicom i brodom, koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije. Objava vrijedi dotle dokle vrijedi objava osobe koju prati pratitelj.

 

 

Osiguranje sjedala u vlaku i pomoć pri ulasku u vlak

Za putovanja u vlakovima u kojima se mogu rezervirati sjedala najpametnije je odmah kupiti i potvrdu o rezervaciji sjedala i to neovisno o vrsti povlastice koju koristi putnik. U pojedinim vlakovima postoji određeni broj sjedala koja su rezervirana samo za invalide i ona su obilježena pločicom sa znakom nacrtanoga sjedala s crvenim križem koja se nalazi iznad sjedala. Tako ICN-vlak ima dva takva sjedala. Pojedini vagoni u ostalim vlakovima na kraju vagona na taj način imaju obilježeno po jedno sjedalo. Za ta sjedala posebno se ne naplaćuje naknada za rezervaciju, a prednost imaju invalidi, osim ako za taj vlak nije propisana obvezna rezervacija sjedala. Vlak Agram koji vozi na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Beč (Wien) u svojemu sastavu ima vagon koji je prilagođen za prihvat dvoja invalidska kolica. Da bi se invalidu u kolicima omogućila pomoć pri ulasku u vlak ili pri izlasku iz njega, šefu kolodvora treba najaviti to da određenim vlakom putuje invalidna osoba ili skupina invalida. Tada će šef kolodvora angažirati HŽ-ove zaposlenike koji će im pružiti pomoć.

 

 

II. UČENICIMA I REDOVITIM STUDENTIMA

 

Organizirana skupna putovanja učenika i redovitih studenata u odlasku i povratku

 

Korisnici: donositelj potvrde za uporabu povlastice 40% od redovite prijevozne cijene za skupna putovanja učenika - studenata u redovnom prometu vlakom - brodom sa skupinom koju vodi voditelj, a to može biti organizirana skupina učenika osnovnih i srednjih škola i redovitih studenata visokih učilišta, koji su državljani RH.

Skupina se mora sastojati od najmanje 15 učenika ili studenata. Voditelj skupine ima također pravo na povlasticu. Opseg povlastice: jedno putovanje u odlasku i povratku godišnje:* u 2. vagonskom razredu putničkog i brzog vlaka: 50% od redovne prijevozne cijene, na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: potvrda za uporabu povlastice 40% od redovne cijene prijevoza za skupna putovanja učenika - studenata u redovnom prometu vlakom - brodom, koju na zahtjev izobrazbene ustanove koja organizira putovanje ispostavlja županijski ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu koji je mjerodavan prema mjestu sjedišta izobrazbene ustanove.

Rok valjanosti prijevozne karte (povratne) iznosi mjesec dana.

 

 

 

Pojedinačna putovanja učenika srednjih škola i redovitih studenata u odlasku i povratku

 

Korisnici: donositelji potvrde za iskorištavanje povlaštenog prijevoza učenika - studenata vlakom - brodom, a to mogu biti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji se redovito školuju izvan mjesta stalnog prebivališta i privremeno stanuju u mjestu u kojem se obavlja nastava, a državljani su RH.

Opseg povlastice: dva putovanja u odlasku i povratku godišnje od mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag, i to:* za 2. vagonski razred putničkog vlaka : 40% od redovite prijevozne cijene,na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: potvrda za korištenje povlaštenog prijevoza učenika - studenata vlakom - brodom, koju pribavlja i ispostavlja izobrazbena ustanova za svako pojedino putovanje u odlasku i povratku.

Potvrda vrijedi za školsku godinu koja je na njoj upisana i to od 1. rujna do 31. kolovoza za učenike srednjih škola, a od 1. listopada do 30. rujna za redovite studente.

 

 

Dnevna putovanja učenika srednjih škola i redovitih studenata (mjesečne pretplatne karte)

 

Korisnici: donositelji potvrde za korištenje povlaštenog prijevoza učenika - studenata vlakom - brodom, a to mogu biti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag.

Opseg povlastice: neograničeni broj putovanja tijekom kalendarskog mjeseca na relaciji određenoj u potvrdi, i to:* za 2. vagonski razred putničkog vlaka : 55% od redovite prijevozne cijene, te* za 2. vagonski razred brzog vlaka: 55% od redovite prijevozne cijene i 55 % od dopunske cijene za brzi vlak, na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: iskaznica K-18 koju otpremni kolodvor ispostavlja na temelju potvrde za korištenje povlaštenog prijevoza učenika - studenata vlakom - brodom.

Iskaznica vrijedi za jednu školsku godinu koja traje od 1. rujna do 31. kolovoza za učenike srednjih škola, a od 1. listopada do 30. rujna za redovite studente.

 

 

 

III. DRUGIM PUTNICIMA

(dvosmjerna putovanja, starije osobe, mladi, novinari, skupine, nezaposleni i dr.)

 

 

Dvosmjerna putovanja bez posebne osnove povlastice

 

Korisnici: putnici koji kupuju kartu za dvosmjerno putovanje, a nemaju osnovu za pogodniju povlasticu.

Opseg povlastice: 20% od dvostruke redovite prijevozne cijene u 1. i 2. razredu svih vrsta vlakova i to na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: dvosmjerno putovanje

 

 

Dvosmjerna putovanja s tiskanicom K-15

 

Korisnici: putnici koji kupuju kartu za dvosmjerno putovanje na udaljenosti većoj od 100 km u jednom smjeru, a žele da rok valjanosti njihove povratne karte bude dulji od šest dana.

Opseg povlastice: rok valjanosti povratne karte produljuje se na 2 mjeseca.

Osnova povlastice: tiskanica K-15 koju tiska i prodaje HŽ.

 

 

Skupna putovanja

 

Korisnici: najmanje 5 odraslih osoba koji putuju zajedno

Opseg povlastice: 20% od redovite prijevozne cijene za jednosmjerno ili dvosmjerno putovanje u 1. ili 2. razredu svih vrsta vlakova na udaljenostima većima od 25 km u jednom smjeru.

Osnova povlastice: potvrda K-16 koju tiska i prodaje HŽ

Rok valjanosti karte je 15 dana za svaki smjer putovanja.

 

 

Putovanja novinara

 

Korisnici: članovi Hrvatskog novinarskog društva i članovi Hrvatskog društva katoličkih novinara.

Opseg povlastice: 30% od redovite prijevozne cijene za neograničen broj jednosmjernih ili dvosmjernih putovanja u 1. i 2. razredu svih vrsta vlakova, na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: HND-ova ili HDKN-ova iskaznica, koju ispostavlja dotično društvo s rokom valjanosti od 10 godina.

 

 

Putovanja umirovljenika i starijih osoba

 

Korisnici: umirovljenici i osobe starije od 60 godina koji su hrvatski državljani sa stalnim prebivalištem u RH, te njihovi bračni partneri kada putuju s njima.

Opseg povlastice: 30% za neograničen broj jednosmjernih ili dvosmjernih putovanja u 1. ili 2. vagonskom razredu svih vrsta vlakova, na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: iskaznica K-33s koju tiska i prodaje HŽ.

Iskaznica vrijedi godinu dana i ispostavlja se na na temelju umirovljeničkog odreska ili osobne iskaznice.

 

 

Putovanja mladih

 

(a) po osnovi iskaznice K-33j

Korisnici: mladi od 12 do navršenih 26 godina koji su hrvatski državljani sa stalnim prebivalištem u RH.

Opseg povlastice: 30% od redovite prijevozne cijene za neograničeni broj jednosmjernih i dvosmjernih putovanja u 1. ili 2. vagonskom razredu svih vrsta vlakova, na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: iskaznica K-33j

(:wink: po osnovi drugih iskaznica (ISIC, EURO-26)

Korisnici: učenici srednjih škola, redoviti studenti i mladi državljani RH, te mladi iz inozemstva.

Opseg povlastice: 25% od redovite prijevozne cijene za neograničeni broj jednosmjernih i dvosmjernih putovanja u 1. ili 2. vagonskom razredu svih vrsta vlakova, na relacijama duljim od 25 km.

Osnova povlastice: iskaznice EURO-26, ISIC-SCHOLAR i ISIC-STUDENT.

 

 

 

Mjesečne, višemjesečne i godišnje karte za radnike

 

Korisnici: putnici koji žele kupiti mjesečnu ili višemjesečnu pretplatu za neku od HŽ-ovih relacija.

Opseg povlastice: neograničeni broj putovanja tijekom kalendarskoga mjeseca, više mjeseci ili tijekom kalendarske godine u 1. ili 2. vagonskom razredu putničkoga ili brzog vlaka po prijevoznoj cijeni s popustom od 35%.

Osnova povlastice: iskaznica K-19

 

 

Iskaznica za At vagone

 

Hrvatske željeznice nude putnicima kupnju iskaznice za At vagone kojom ostvaruju popust za vožnju tim vagonom 1.razreda. Kupnjom Iskaznice za At vagone po cijeni od 199 kuna može se ostvariti ušteda na način da ta iskaznica omogućuje kupnju devet povratnih karata uz povlasticu od 30%, a deseto putovanje je besplatno ili kupnju 18 jednosmjernih vožnji uz dvije besplatne vožnje.

 

Iskaznica vrijedi na donositelja i vrijedi do datuma upisanog na njoj i to godinu dana od dana ispostavljanja iskaznice. Iskaznicu za At vagone može se kupiti na putničkim blagajnama kolodvora u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Vinkovcima, a prijevozne karte s popustom na temelju kupljene Iskaznice za At vagone mogu se kupiti na svim službenim mjestima HŽ-a. Jednom Iskaznicom za At vagone može se odjednom kupiti samo jedna prijevozna karta, a prilikom pregleda karata u vlaku na zahtjev konduktera potrebno je pokazati Iskaznicu za At vagone kao dokaz upotrebe povlastice. Uz kartu kupljenu navedenom iskaznicom obavezna je rezervacija.

 

Relacije na kojima se može koristiti Iskaznica za At vagona u IC i brzim vlakovima koji u svom sastavu imaju At vagon su sljedeće: Zagreb-Rijeka-Zagreb, Zagreb-Osijek-Zagreb, Zagreb-Vinkovci-Zagreb i Rijeka-Osijek-Rijeka.

 

 

POSEBNE POVLASTICE

 

 

ORGANIZIRANA PUTOVANJA U SKUPINI - 40 DO 50 POSTO JEFTINIJE

 

Putnici u skupini mogu putovati iz svih kolodvora u sve kolodvore na HŽ-ovim prugama. Takva putovanja organiziraju regionalne jedinice HŽ-Putničkoga prijevoza u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima ili Osijeku. U svezi s time potrebno je javiti se šefu kolodvora u svome mjestu ili šefu najbližega kolodvora i zatražiti da on putovanje u skupini organizira preko svoje regionalne jedinice HŽ-Putničkog prijevoza.

Visina prijevozne povlastice koja se odobrava za putovanje u skupini ovisi o veličini skupine koja će putovati. Tako manjim skupinama može biti odobrena povlastica u visini 40% od redovite prijevozne cijene, a većim skupinama u visini od 50% od redovite prijevozne cijene u 2. razredu vlakova svih vrsta. Visina povlastice ovisi i o tome je li za prijevoz skupine potrebno uporabiti dopunske vagone ili će skupina biti prevezena u vagonima koji čine redovit sastav vlaka. Zbog toga je najmanje pet dana prije polaska na put potrebno javiti se šefu kolodvora ili šefu regionalne jedinice ili pak izravno HŽ-Putničkomu prijevozu u Zagrebu, Mihanovićeva 12.

Putna relacija na kojoj se putnicima u skupini odobrava prijevozna povlastica mora biti dulja 30 km.

Na zahtjev pojedinih organizacija ili ustanova prijevoz putnika u skupini radi odlaska na priredbe lokalnoga karaktera (hodočašća, sajamske i druge priredbe, sportske utakmice i sl.) moguće je ugovoriti po posebnim povlasticama koje su pogodnije nego povlastice uključene u redovitu tarifnu ponudu.

Zahtjev za takav prijevoz valja podnijeti regionalnoj jedinici HŽ-Putničkoga prijevoza ili izravno HŽ-Putničkomu prijevozu u Zagrebu, Mihanovićeva 12 ili pak javiti se šefu najbližega kolodvora i od njega zatražiti da posreduje u organizaciji putovanja u skupini

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jel zna tko do koliko godina dijete plaća pola karte ?

 

Hvala !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da li je moguce kupiti kartu sa Euro-26 kod konduktera, dakle ne na stanici? Da li se onda dobija popust?

 

Da li na dvosmernim putovanjima, moze da se kombinuje 25% popusta za Euro-26 i 20% popusta na dvosmerna putovanja, pa da se dobije 45% popusta?

 

Pozdrav


ALEKSANDAR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne možeš koristit dvije povlastice istovremeno!

 

A što se tiče Euro iskaznice i karte kod konduktera, mislim da se može jer se sasvim normalno može kod konduktera kupiti karta uz iskaznicu K33J (iskaznica HŽ-a za mlade do 26 god).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Imam jedno pitanje...

 

Jel ja ako kupim kartu za Zagreb (Inter City) s povlasticom od 50 % na index, da li ja moram ići baš Inter City vlakom ili mogu bilo kojim drugim nižeg ranga ?

 

 

Nisam dosad karte kupovao na Index pa ne znam kakva su pravila....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Imam jedno pitanje...

 

Jel ja ako kupim kartu za Zagreb (Inter City) s povlasticom od 50 % na index, da li ja moram ići baš Inter City vlakom ili mogu bilo kojim drugim nižeg ranga ?

 

 

Nisam dosad karte kupovao na Index pa ne znam kakva su pravila....

Kod nas se sa kartom za vlak većeg ranga još može putovati vlakom nižeg ranga. U nekim državama to nije moguće.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nemožeš, karta ti vrijedi samo za taj vlak za koji si kupio kartu..

Jer samo za IC-ove vrijedi ta povlastica, inače bi svi išli na index po hr..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sad sam skužio da sam zeznio temu... trebalo je ići u unutarnji promet... :D

 

A zanima me jer ja iz Đakova do ZG imam samo jedan direktni vlak (u oba smjera). Da li ja mogu onda od DJ do Str. Vrpolje ići putničkim a onda nekim od IC ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prebačeno kam spada..

 

Dakle..

 

S http://www.hznet.hr

 

Povlastica Indeks vrijedi više vrijedi za redovite studente hrvatskih visokih učilišta, a povlasticu Godine vrijede više mogu koristiti osobe starije od 60 godina koje su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj.

Povlasticom se ostvaruje 50 posto popusta za neograničeni broj jednosmjernih i dvosmjernih putovanja u 2. razredu ICN-vlakova na relaciji Zagreb – Split i obrnuto, IC-vlakova Rijeka br. 500/501 na relaciji Zagreb – Rijeka i obrnuto, IC-vlakova Podravka br. 580/581 na relaciji Osijek - Zagreb i obrnuto, IC-vlakova br. 550/551 na relaciji Zagreb - Osijek i obrnuto (a koje se ne odnose na relacije Osijek - Đakovo - Osijek, Osijek - Strizivojna Vrpolje - Osijek i Đakovo - Strizivojna Vrpolje - Đakovo) i obrnuto uključujući i međurelacije.

 

Osnovu povlastice za starije osobe čini osobna iskaznica ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da osoba ima navršenih 60 godina, i koja se mora pokazati prilikom kupnje karte, kao i u vlaku prilikom pregleda prijevozne karte, a za studente osnovu povlastice čini studentski indeks potvrđen za tekući semestar, e-indeks ili pismena potvrda fakulteta o upisanom tekućem semestru čime se dokazuje status redovitog studenta koja se mora pokazati prilikom kupnje karte, kao i u vlaku prilikom pregleda prijevozne karte.

 

Za obje povlastice uz kupljenu kartu, ispostavlja se rezervacijska karta, a karte koje su kupljene u navedenoj ponudi ne mogu se vraćati kao neiskorištene i ne može se zahtijevati povrat novca.

 

Uz predočenje prijevozne karte za ICN/IC-vlak ostvaruje se i popust vezan uz ICN-partnere o čemu se detaljnije obavijesti mogu pronaći u pretincu Vlakovi InterCity HŽ-Putničkog prijevoza, kao i na letcima u vlaku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ima li ikakve šanse da ako se kupi povratna karta A-B-A može voziti dvaput A-B?

 

pretpostavljam da ne, ali kod nas je sve čudno pa reko da pitam :D


Vozni red je za putnike. Knjiga voznog reda je za strojovođe. I fanatike.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne, karta vrijedi samo za relaciju za koju je ispostavljena..

Dakle od - do.. :twisted:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kakva je ovo povlastica:

 

"dodatna karta za jedno putovanje za mjesečnu kartu" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Od novog voznog reda dio vlakova će ići od Virovitce do Zagreba preko Bjelovara,a dio preko Koprivnice,e sad,pošto je preko Bjelovara kraća relacija,a samim tim i jeftinija karta,prilikom kupovine karte morat će se naglasit točno kojim vlakom se putuje,odnosno u koje vrijeme da se može izdat prava karta za ispravnu relaciju.

Dali postoje kakve edukacije osoblja u takvim slučajevima izmjena voznog reda da ne dolazi do zabuna i krivo ispostvljenih karata?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kakva je ovo povlastica:

 

"dodatna karta za jedno putovanje za mjesečnu kartu" ?

Imaš mjesečnu kartu za putnički vlak za "XY" relaciju. I poželiš se voziti danas, umjesto putničkog sa vlakom većeg ranga. Kupit ćeš samo za danas dodatnu kartu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zanima me kako funkcionira ostvarivanje povlastice od 40% na povratno putovanje iz Splita u Zagreb na sajam Interliber.

 

Moje je shvaćanje da ja u Splitu platim kartu po sniženoj cijeni, odem na Interliber, ovjerim tu kartu i vratim se kući.

 

Ako ne ovjerim, tada mi kondukter u vlaku nadoplati razliku u cijeni tj. tih 40%.


Vozni red je za putnike. Knjiga voznog reda je za strojovođe. I fanatike.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dakle, koliko sam ja upućen, povratna karta inače vrijedi 5 dana, a uz K-15 koja košta 4kn valjanost se produlji na 2 mjeseca.

 

Jasno mi je čemu potreba za K-15, 4kn po putniku nisu malo, ali mi nije jasno zašto uz nju povratna karta vrijedi samo 2 mjeseca? Valjanost autobusnih karata je 6 mjeseci, i mislim da je to okej i optimalno.

 

Jel moguće kako dodatno produljiti valjanost? Možda nova K-15? :oops:


Vozni red je za putnike. Knjiga voznog reda je za strojovođe. I fanatike.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne znam ja sam dobivao povratne i po 7 dana tako da .... Za K-15 ne znam da li je moguće produljiti dulje od 2 mj. jer ja ako već tako dugo moram negdje ostati kupim za jedan smjer sa iskaznicom K-33J i na kraju me izađe isto kao da sam odmah uzeo povratnu. Dakle ništa ne gubim nego samo imam neograničenu povratnu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dakle, koliko sam ja upućen, povratna karta inače vrijedi 5 dana,...

Ne vrijedi inače 5 dana,nego rok valjanosti ovisi o vrsti putovanja i udaljenosti,tj. za jednosmjerna putovanja na udaljenosti do 100 km je 1 dan,101-400 km 2 dana i 401 i više km 4 dana,a za povratna putovanja na udaljenosti do 50 km 1 dan,51-100 2 dana i 101 na više 6 dana.

Za K-15 ne znam da li je moguće produljiti dulje od 2 mj.

Ne,maksimalno je 2 mjeseca.

Share this post


Link to post
Share on other sites

pa ne čini li vam se to premalo? mislim dva mjeseca i nije neki dug period...

 

meni je nedavno povratno putovanje ST-ZG počelo 9.12. a originalno ZG-ST 10.10. i sad ja pitam na blagajni ženu par dana prije jel se mogu ja na noćni vlak s ovom kartom i ona veli da može, što je i meni bilo logično jer se putovanje treba zaključit 10.12.

 

međutim kondukter veli da ne, i da ja imam kartu samo do ponoći a od ponoći da moram od njega kupit drugu. ja zabezeknut. on ode, i više se nije vraćao u moj kupe do kraja putovanja. jel me farbao ili me jednostavno zaboravio nemam pojma, ali mi je bilo prilično neugodno.


Vozni red je za putnike. Knjiga voznog reda je za strojovođe. I fanatike.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pa ne čini li vam se to premalo? mislim dva mjeseca i nije neki dug period...

 

meni je nedavno povratno putovanje ST-ZG počelo 9.12. a originalno ZG-ST 10.10. i sad ja pitam na blagajni ženu par dana prije jel se mogu ja na noćni vlak s ovom kartom i ona veli da može, što je i meni bilo logično jer se putovanje treba zaključit 10.12.

 

međutim kondukter veli da ne, i da ja imam kartu samo do ponoći a od ponoći da moram od njega kupit drugu. ja zabezeknut. on ode, i više se nije vraćao u moj kupe do kraja putovanja. jel me farbao ili me jednostavno zaboravio nemam pojma, ali mi je bilo prilično neugodno.

 

Kondukter je u pravu. Ako karta važi od 10.10 2 meseca onda važi do 9.12. u 23h59min. Ili te je zaboravio ili ti je progledao kroz prste, a možda ni sam nije bio siguran.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...