Jump to content
zeljeznice.net

Recommended Posts

Eto, ako netko hoće biti skretničar neka se javi na HŽ..

 

O G L A S

za popunu radnog mjesta

 

u poslovnom području Prometni poslovi, Prometna sekcija Rijeka – Istarsko područje za radno mjesto:

 

 

SKRETNIČAR – 4 izvršitelja

Potrebni uvjeti za radno mjesto:

•NSS, prometne struke

•2 mjeseca radnog iskustva

•stručni ispit po Pravilniku o stažiranju, poučavanju i provjeri znanja izvršnih radnika (P-646)

•zdravstvena sposobnost po Pravilniku o posebnim uvjetima rada

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

•životopis

•presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi ( svjedodžba )

•presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

•presliku radne knjižice

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.

 

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima koji ne budu odabrani.

 

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

 

 

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Poslovi upravljanja ljudskim potencijalima i pravni poslovi

(Za oglas za popunu radnog mjesta skretničar)

Trg kralja Tomislava 12

10 000 Zagreb

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

HaHaHa, da je kondukter u pitanju možda i da, ali skretničar... Ne fala... :P


Neki su otišli predaleko da bi tamo tek na kraju shvatili da nisu ni krenuli...

 

lijevi_zps9ef74380.gifsrednji_zpsad9ecb4c.gifsrednji_zpsad9ecb4c.gifdesni_zpsbf3fbf91.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

ima li šanse da zaposle ikoga za informatiku? :)


Vozni red je za putnike. Knjiga voznog reda je za strojovođe. I fanatike.

Share this post


Link to post
Share on other sites

zna li tko gdje će biti locirani ti skretničari, vjerojatno negdje van zagreba

Share this post


Link to post
Share on other sites

zna li tko gdje će biti locirani ti skretničari, vjerojatno negdje van zagreba

O G L A S

za popunu radnog mjesta

 

u poslovnom području Prometni poslovi, Prometna sekcija Rijeka – Istarsko područje za radno mjesto:

 

 

SKRETNIČAR – 4 izvršitelja

Potrebni uvjeti za radno mjesto:

•NSS, prometne struke

•2 mjeseca radnog iskustva

•stručni ispit po Pravilniku o stažiranju, poučavanju i provjeri znanja izvršnih radnika (P-646)

•zdravstvena sposobnost po Pravilniku o posebnim uvjetima rada

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

•životopis

•presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi ( svjedodžba )

•presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

•presliku radne knjižice

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.

 

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima koji ne budu odabrani.

 

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

 

 

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Poslovi upravljanja ljudskim potencijalima i pravni poslovi

(Za oglas za popunu radnog mjesta skretničar)

Trg kralja Tomislava 12

10 000 Zagreb


Neki su otišli predaleko da bi tamo tek na kraju shvatili da nisu ni krenuli...

 

lijevi_zps9ef74380.gifsrednji_zpsad9ecb4c.gifsrednji_zpsad9ecb4c.gifdesni_zpsbf3fbf91.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neznam dal još uvijek je zabranjeno zapošljavati nove djelatnike u državnim tvrtkama?

 

A sad, treba pratiti malo po našim stranicama za zapošljavanje, tamo će biti to objavljeno, pa ako netko naleti na kakav natječaj na HŽ-u, neka stavi u ovu temu..

Share this post


Link to post
Share on other sites

koliko ja znam zabranjeno je povećanje zaposlenih, ali ako netko da otkaz ili ode u mirovinu tada se primaju novi na to mjesto

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ovo nije loše. Ali me nešto zanima, što je to stručni ispit i kako da napravim presliku radne knjižice kad nisam nikada radio pa je ni nemam niti se ne kužim u te stvari.

I da imam završenu srednju školu, to je dovoljno jel tako??


Stari Bl-ovci su zakon!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ovo nije loše. Ali me nešto zanima, što je to stručni ispit ....

 

to ti je natječaj za nekoga tko radi već u sustavu hž-a ili je radio.

 

znači stručni ispit polažeš kad "odstažiraš" određeno razdoblje za zanimanje koje ćeš radit u sustavu.taj ispit se polaže i u većini državnih tvrtki.

 

piše da treba imati radno iskustvo ....

Edited by mali.ivica87

i ja bum jednom željezničar ak Bog da....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da, to za radno iskustvo sam kasnije skužio kad sam već napisao post. Znači kao po običaju u našim vrlim tvrtkama, opet nešto muljaju i motaju oko zapošljavanja. :twisted:

E lijepa naša lopovska... :puc


Stari Bl-ovci su zakon!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

kratko i jasno - da.

namješten je natječaj.

Edited by mali.ivica87

i ja bum jednom željezničar ak Bog da....

Share this post


Link to post
Share on other sites

REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA d.o.o. traži društvo čiji je osnivač HŽ Infrastrukura

DIPLOMIRANOG PRAVNIKA - upražnjeni poslovi rok prijave danas 30.06.2011. , a vrijedi od jučer , na neodređeno

Uvjeti :

VSS mr.sci. dipl. pravnik, pravosudni ispit, znanje engleskog i njemačkog jezika, rukovođenje, organiziranje i usklađivanje rada ureda Uprave i org. jedinica; priprema i kontrola pravne valjanosti prijedloga ugovora, zastupanje Društva u sudskim sporovima; daje stručna mišljenja Upravi Društva - Direktoru; sudjeluje i radu stručnih povjerenstva; izrada i provođenje odluka i zaključaka Uprave; promocija Društva i sl.,Microsoft office, PDF, Power Point, MS Project, Auto CAD, pismene zamolbe slati na adresu: Trg Francuske Republike 13, Zagreb

 

Mjesto rada : Zagreb

Radno iskustvo :3 godine

 

DIPLOMIRANI INŽENJER PROMETA - Na određeno; novootvoreni poslovi pripravnik . Rok prijave danas 30.06.2011. , a vrijedi od jučer

 

Uvjeti :

VSS dipl. ing. prometa, prati primjenu propisa iz svog područja te predlaže promjene i izmjene; odgovoran za organizaciju i primjenu sustava upravljanja sigurnošću prometa, prati i usavršava se u području transportne tehnologije i operative; obavljanje svih stručnih poslova oko pripreme i organiziranja poslova iz područja transportne teh. i operative za potrebe Društva itd.

Potrebna informatička znanja. Microsoft Office, PDF, Power Point, MS Project, Auto CAD,

Pismene zamolbe slati na adresu: Trg Francuske Republike 13, Zagreb

 

Radno iskustvo :traži se pripravnik

 

Za javiti jedino preostaje poslati preporučeno ili nekako stići (ovisi do kad rade )

Edited by Westin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rok prijave danas 30.06.2011. , a vrijedi od jučer

 

 

Uopće pa nije namješteno :lool

 

U zadnje vrijeme sam poslao 14 (četrnaest) prijava na razne HŽ natječaje i nisu mi se udostojili niti odgovoriti. <_<


#1 truth hurts

#2 It's hard not to hate..

Share this post


Link to post
Share on other sites
U zadnje vrijeme sam poslao 14 (četrnaest) prijava na razne HŽ natječaje i nisu mi se udostojili niti odgovoriti. <_<

 

Ja sam samo jemput i odgovorili su mi.. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

mislim koji to pravnik zna raditi u AutoCADu? :D


Vozni red je za putnike. Knjiga voznog reda je za strojovođe. I fanatike.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Zagreb, Mihanovićeva 12

 

Objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za 1 člana Nadzornog odbora trgovačkog društva

 

REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA d.o.o.

 

Kandidat za člana nadzornog odbora mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09).

 

Osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 2. Uredbe o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, i to:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bave poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u nadzornom odboru društva ne bi došao u sukob interesa.

 

Pored gore navedenih uvjeta kandidat za člana nadzornog odbora mora ispunjavati i posebne uvjete:

- da je iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti: - životopis - presliku domovnice - presliku diplome - presliku radne knjižice - potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio u posljednjih 5 godina - kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 255. Zakona o trgovačkim društvima. O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i točkama 3.–5. iz članka 2. Uredbe o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, kandidat daje izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, koja ne smije biti starija od 15 dana na dan raspisivanja ovog natječaja.

 

Kandidat ne može biti osoba koja je dužnosnik u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 26/11).

 

Poslovi upravljanja ljudskim potencijalima i pravni poslovi HŽ Infrastrukture d.o.o. će utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i pozvati ih na razgovor (intervju). Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima biti će objavljeni na web stranici HŽ Infrastrukture d.o.o., www.hznet.hr

 

Razgovor (intervju) s kandidatima provodi Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., odnosno osobe koje on za to posebnom punomoći ili posebnom odlukom ovlasti. Na temelju rezultata provedenog postupka Predsjednik Uprave predložit će Skupštini Remonta i održavanja pruga d.o.o. kandidata za člana nadzornog odbora društva.

 

Za kandidata koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave, na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o., Poslovi upravljanja ljudskim potencijalima i pravni poslovi Zagreb, Trg kralja Tomislava 12, s naznakom: »Za javni natječaj za člana nadzornog odbora«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja pisanim putem.

http://www.posao.hr/oglasi/clan-nadzornog-odbora-m-z/299793/

Edited by Westin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja sam primjerice ŽTŠ završio još 2005,i piaso sam im i čak išao u upravu HŽ-a u Mihanovićevoj četiri puta.Javili su mis se samo jednom i to sa negativnim odgovorom,a ako bi ih zvao onda bi mi govorili kao bit će za šest mjeseci,malo strpljenja bla,bla,bla.

Na recepciji su mi čak jednom rekli da ne trebaju zapošljavati nego trebaju još otpuštati. :angry: Uz čekanje na njihova obećanja prošle gotovo dvije godine i ja našao drugi posao.

Share this post


Link to post
Share on other sites

zna netko više o ovome?

Javio sam se bio na prošli - poništeni natječaj - iako imam iskustva u SAPu i sve uvjete zadovoljavam - ništa nisam dobio za odgovor.. bleh (??)

 

http://www.posao.hr/oglasi/programer-sab-abap-m-z/301137/

 

 

Join the club. :rolleyes:

Meni nisu odgovorili na 14 ponuda za posao.


#1 truth hurts

#2 It's hard not to hate..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poslana 121 molba u razdoblju od 2006.-2011.

Dobiveno odgovora: 9


Baš kao i Tesla; Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje.

 

wree-001-6.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Zagreb, Mihanovićeva 12

 

Objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za 1 člana Nadzornog odbora trgovačkog društva

 

REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA d.o.o.

Kandidat za člana nadzornog odbora mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09).

 

Osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 2. Uredbe o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, i to:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bave poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u nadzornom odboru društva ne bi došao u sukob interesa.

 

Pored gore navedenih uvjeta kandidat za člana nadzornog odbora mora ispunjavati i posebne uvjete:

- da je iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- presliku radne knjižice

- potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio u posljednjih 5 godina

- kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 255. Zakona o trgovačkim društvima.

 

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i točkama 3.–5. iz članka 2. Uredbe o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, kandidat daje izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, koja ne smije biti starija od 15 dana na dan raspisivanja ovog natječaja.

 

Kandidat ne može biti osoba koja je dužnosnik u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 26/11).

 

Poslovi upravljanja ljudskim potencijalima i pravni poslovi HŽ Infrastrukture d.o.o. će utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i pozvati ih na razgovor (intervju). Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima biti će objavljeni na web stranici HŽ Infrastrukture d.o.o., www.hznet.hr

Razgovor (intervju) s kandidatima provodi Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. , odnosno osobe koje on za to posebnom punomoći ili posebnom odlukom ovlasti. Na temelju rezultata provedenog postupka Predsjednik Uprave predložit će Skupštini Remonta i održavanja pruga d.o.o. kandidata za člana nadzornog odbora društva.

 

Za kandidata koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave, na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o., Poslovi upravljanja ljudskim potencijalima i pravni poslovi Zagreb, Trg kralja Tomislava 12, s naznakom: »Za javni natječaj za člana nadzornog odbora«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja pisanim putem.

http://www.posao.hr/oglasi/clan-nadzornog-odbora-m-z/304354/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ovo mi je tako žalosno...

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Vozni red je za putnike. Knjiga voznog reda je za strojovođe. I fanatike.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HŽ PP uskoro prima u radni odnos konduktere.

...da li će trebati biti "baždareni" odmah da bi dobili posao ili se ta osobina stječe s godinama isto kao i iskustvo? :cola: :zivio:


“HŽ je jedna od najgorih hrvatskih kompanija, umjesto da je jedna od najuspješnijih”
Slavko Linić

 

"Wer nix weiss, wer nix kann, geht zum post oder eisenbahn."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...