Od danas je aktivan https://mapper.zeljeznice.net zahvaljujući forumašu DWProski.

 

Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08.12.2021 in all areas

  1. Da je ovih dana posjet Končaru vidjeli bi gradnju: Vanjskog bazena-praonice za potrebe pranja objekata prije zahvata na postoljima (ili nakon sudara, pregaženja) A ovaj tjedan djelatnici Beton Lučko montiraju nosive dijelove nove hale. Planirani završetak radova je 1.6.2022.
    18 points
  2. Ovakvo je trenutno stanje na D i A parku, fotografije su nastale prije nekoliko dana. Kao i na prošloj objavi, na fotografijama se nalaze samo dva parka (A i D). Put započinje prilaženjem pasareli gdje je cca ujedno i početak ranžirnog kolodvora. Pasarela je trenutno u stanju demontaže radi izgradnje nadvožnjaka od grada k Borincima. Nakon prelaska preko pruge s desne strane pogledom prema "putničkom" dijelu kolodvora možemo viditi preostalih par vagona koji čekaju rezanje. Pogled prema kolosijeku (A park) na kojem su se nalazili desetci vagona. Na D parku nalaze se tračnice sa (pretpostavljam) vukovarske pruge. Iza samih tračnica nalaze se hrpa pragova i tračnica također sa vukovarske pruge. Pogled unazad, prema pasareli Pogled na D (desno) i A (lijevo, pod portalima KM) parkove s postavnice. Za kraj, pogled prema spuštalici te B i C parkovima.
    18 points
This leaderboard is set to Zagreb/GMT+01:00
×
×
  • Create New...