Diesel-motorni vlak serije 7021

   

                             Galerija                               

Luksuzne diesel-električne motorne vlakove serije HŽ 7021 sagradila je francuska tvrtka "Brissoneau et Lotz" u razdoblju od 1970. do 1972. godine.Predviđeni su za prijevoz putnika na međugradskim relacijama.Granitura vlaka sastoji se od pet vagona, i to od dvaju upravljačkih motornih vagona oznake 7021, dviju prikolica oznake 4021 i vagona oznake 5021.U svakom upravljačkom vagonu nalazi se po jedan dieselski motor.Ovisno o potrebi mogu raditi u svezi ili pojedinačno.U inventarskom parku Hrvatskih željeznica nalaze se 3 garniture serije 7021 i sve su raspoređene u Jedinici za Vuču vlakova Zagreb.

 osovinski raspored

2'B'o+B'o2'+2'2'+2'B'o+B'o2'

instalirana snaga

2x1050 KS

najveća brzina

120 km/h

duljina preko odbojnika

127000 mm

širina vagonskog sanduka

2948 mm

najveća visina od GTR

3825 mm

ukupna masa vlaka 

 250 t

najveće osovinsko opterećenje

15,7 t/os

najveće opterećenje po duljinskom metru

2,32 t/m