Električna lokomotiva serije 1142

Galerija

Električne tiristorske lokomotive serije HŽ 1142 gradila ja tvornica "Rade Končar" u Zagrebu od 1981. do 1989.To su četveroosovinske lokomotive s pojedinačnim osovinskim pogonom, snage 4400 kW za napon napajanja 25kV frekvencije 50 Hz.Namijenjene su za vuču brzih putničkih vlakova maksimalne brzine do 160 km/h, te za vuču teretnih vlakova.U inventarskom parku Hrvatskih željeznica nalazi se 15 lokokomotiva serije 1142.

 

 osovinski raspored

B'oB'o

trajna snaga za vuču

4400 kW

najveća brzina

160 km/h

duljina preko odbojnika

 15860 mm

širina lokomotivskog sanduka

3100 mm

najveća visina od GTR ( sa spuštenim pantografom )

4630 mm

ukupna masa lokomotive

82 t

najveće osovinsko opterećenje

20,05 t

najveće opterećenje po duljinskom metru

5,17 t/m