Diesel-električna lokomotiva serije 2061

 

Galerija

Diesel-električne lokomotive serije 2061 tvrtka sagradila je "General Motors" iz SAD-a. Nabavljane su u više navrata počevši od 1960. godine pa do 1972. godine. Izvorna graditeljeva oznaka tih lokomotiva je G-16.Ove lokomotive imaju šest osovina, pojedinačan osovinski pogon i osovinski raspored C'oC'o.Namijenjene su za vuču teretnih i putničkih vlakova, a građene su za najveću voznu brzinu od 114 km/h i 124 km/h.Opremljense su dvotaktnim dieselskim motorm V izvedbe sa šesnaest cilindara, sa kutom između osi cilindara od 45°.Motori na ovim lokomotivama nose oznake 567 C i E, a što označava volumen svakog cilindra u kubičnim inčima - 567 kubičnih inča = 9,3 litre, dok slova C i E označavaju broj preinake C - treća preinaka, E - četvrta preinaka.Prijenosnik snage na lokomotivi serije 2061 je električni, a sastoji se od istosmjernog glavnog generatora i od šest istosmjernih elektrovučnih motora, od koji su po tri smještena u svako okretno postolje.U inventarskom parku Hrvatskih željeznica nalazi se 15 ovakvih lokomotiva.

 

 

 osovinski raspored

C'oC'o

instalirana snaga

1978 KS

snaga lokomotive za vuču

1826 KS

najveća brzina

124 km/h

duljina preko odbojnika

 18491 mm

širina lokomotivskog sanduka

2819 mm

najveća visina od GTR

3906 mm

ukupna masa lokomotive

 108 t ( podserija 000 ) / 112 t ( podserija 100 )

najveće osovinsko opterećenje

18 t/os ( podserija 000 ) / 18.6 t/os ( podserija 100 )

najveće opterećenje po duljinskom metru

5.8 t/m ( podserija 000 ) / 6,1 t/m ( podserija 100 )