Diesel-električna lokomotiva serije 2042

 

Galerija

 

Izgradnja diesel-električnih lokomotiva serije 2042 počela je sredinom 1967. godine u kooperaciji tvornice "Đuro Đaković" i francuske tvornice "Brissonneau et Lotz". Po konstrukciji, te lokomotive se ne razlikuju od diesel-električnih lokomotiva serije 2041, osim što je u njih ugrađen dieselski motor jači za 100 KS. Ugradnjom jačeg motora lokomotive su promijenile vučnu značajku. Lokomotive serije 2042 su četveroosovinske s pojedinačnim osovinskim pogonom i osovinskim rasporedom B'oB'o. namijenjene su za vuču lakših teretnih vlakova i za teško manevriranje. Građene su za najveću voznu brzinu od 80 km/h. Opremljene su motorom od dvanaest cilindara u V rasporedu po kutem od 60° sa turbokompresorom. Prijenosnik snage je električni i sastoji se od istosmjernog glavnog generatora sa nezavisnom uzbudom kompenzacijskog tipa i serijskih namotaja, koji služe za pokretanje dieselskog motora, te od četiriju elektrovučnih motora sa serijskom uzbudom i prisilnom ventilacijom. U svakome okretnom postolju smještena su po dva vučna motora. Lokomotive podserije 2042-100 nastale su rekonstrukcijom lokomotive serije 2041, a u njih je ugrađen dieselski motor Pielstick sa osam cilindara u V rasporedu i turbokompresorom, snage 1020 KS.

 

 

 osovinski raspored

B'oB'o

instalirana snaga

925 KS / 1020 KS

snaga lokomotive za vuču

659 KS / 816 KS

najveća brzina

80 km/h

duljina preko odbojnika

 14740 mm

širina lokomotivskog sanduka

2940 mm

najveća visina od GTR

4005 mm

ukupna masa lokomotive

 67.2 t / 74 t

najveće osovinsko opterećenje

16.8 t/os / 18.6 t/os

najveće opterećenje po duljinskom metru

4.57 t/m / 5.03 t/m