Jump to content


Donacija

Opcije potpore stranici zeljeznice.net
Ako posjedujete kriptovalute, možete donirati i na adrese:

3P2r8a7BMvRiRppZXcQdYiGguhN4iHAWTA3 - WavesPlatform

0x630394fcfd4d4b5f6847dd071b0841c25a2bcad7 - Ethereum

1C1f1kP6uL9Bqxi1r8TA4FHGpJ7D2GMtmi - Bitcoin

Za više informacija pogledajte iduću poveznicu: http://goo.gl/Elo84w

Photo

Studija razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 Westin

Westin
 • Članovi
 • 1,921 posts
 • Joined 02.07.2009.
 • LocationZagreb

Posted 01.04.2018. - 14:40

U tijeku je javno savjetovanje pred raspisivanje javne nabave za izradom studije koje traje do 04.04.2018.

 

Predmet nabave je izrada Studije razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba, sve prema Projektnom zadatku u prilogu.

 

Duljina tramvajskog prometa u Gradu Zagrebu je preko 100km.

 

Navedena usluga podrazumijeva:

1.1.           Analizu stanja tramvajskog kolosijeka

1.2.           Analizu stanja kontaktne mreže

1.3.           Analizu stanja ispravljačkih stanica

1.4.           Analizu tramvajskog sustava Grada Zagreba

 

Temeljem izrađene Studije razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba,  očekuje se da će procijenjena vrijednost projekta apliciranog za sufinanciranje iz sredstava Europske unije prelaziti iznositi od 80 mil EUR-a

 

Predmet nabave provodi se sukladno procedurama koje zahtijevaju, ne samo poznavanje hrvatskog nacionalnog zakonodavstva, nego i poznavanje drugih procedura i pravila koja su uvjetovana sufinanciranjem europskim sredstvima.

 

 1.   Opis i oznaka grupe predmeta nabave te obrazloženje zašto predmet nabave nije podijeljen na grupe

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer isti čini jedinstvenu cjelinu. Predmetne funkcije i poslovi međusobno povezani i međuovisni te bi podjela na grupe učinila pružanje predmetnih usluga neefikasnim i neučinkovitim.

 

Projektni zadatak-Studija razvoja tramvajskog sustava Grada Zagreba

 

Elaborat 1: ANALIZA STANJA TRAMVAJSKOG KOLOSIJEKA

Elaborat 2: ANALIZA STANJA KONTAKTNE MREŽE

Elaborat 3: ANALIZA STANJA ISPRAVLJAČKIH STANICA

Elaborat 4: ANALIZA TRAMVAJSKOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA

 

 

ELABORAT 1

Analiza stanja tramvajskog kolosijeka

 1. izrada segmentirane baze ulaznih podataka o kolosijeku
 2. vizualni pregled stanja kolosijeka primjenom video snimaka visoke razlučivosti kompletne mreže tramvajske infrastrukture
 3. mjerenja i analiza geometrije kolosijeka
  • mjerni parametri: širina kolosijeka, visinski odnos tračnica, vitoperenje kolosijeka
  • mjerenje provesti digitalnim mjernim uređajem tolerancije +/- 0,1 mm, sa razmakom mjernih profila od 1 m, uz praćenje i sinkronizaciju s GPS pozicijom mjerenja
 4. mjerenja i analiza vremenskog profila vibracija u tramvajskom vozilu
  • na okretnom postolju vozila i u putničkom prostoru vozila na min. 8 mjernih mjesta
  • mjerenje provesti vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture
  • određivanje udobnosti vožnje i mirnoće hoda vozila po kolosijeku
  • detekcija pojedinih nepravilnosti na kolosijeku
 5. određivanja dinamičkih svojstava kolosijeka
  • mjerenje je potrebno provesti na 10 mjernih mjesta uzevši u obzir sve karakteristične kolosiječne konstrukcije u Gradu Zagrebu
  • mjerenje provesti snimanjem vremenskog signala vibracija i buke pri prolasku tramvaja na pojedinim mjernim mjestima
 6. mjerenja i analiza poprečnih profila tračnica, skretnica i sklopova
  • mjerenje provesti na svim skretnicama, križalištima, krivinama polumjera <500 m, te na određenim karakterističnim točkama na kolosijeku u pravcu
  • mjerenje provesti digitalnim profilomjerom mjerne preciznosti +/- 0,1 mm.
 7. mjerenje i analiza buke u putničkom prostoru tramvaja
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka)
  • određivanje razine buke u vozilu, ovisno o segmentima kolosijeka po kojima vozilo prometuje
  • detekcija kritičnih lokacija (cviljenje, povišene razine buke)
 8. mjerenja i analiza buke u okolišu uslijed prolaska tramvaja na kritičnim lokacijama
  • na temelju mjerenja pod 7. na kritičnim lokacijama provodi se mjerenje i analiza buke u okolišu, pri prolasku tramvajskog vozila, na udaljenosti 7,5 m od osi kolosijeka
 9. ocjena stanja, uporabljivosti i opremljenosti tramvajskih stajališta na temelju vizualnog pregleda
 10. izrade GIS baze izmjerenih podataka i parametara relevantnih za praćenje i održavanje
  • sve izmjerene podatke, georeferencirane, povezane s određenim lokacijama na mreži potrebno je prikazati u obliku GIS baze podataka
 11. zaključci i prijedlozi za praćenje, održavanje i rekonstrukciju pojedinih dionica tramvajskog kolosijeka.

Navedena ispitivanja potrebno je objediniti u ELABORAT o kontroli stanja gornjeg ustroja kolosijeka na  tramvajskoj mreži ZET-a.


 

ELABORAT 2

Analiza stanja tramvajskog kontaktnog voda (kontaktne mreže)

 1. izrada segmentirane baze ulaznih podataka o kontaktnom vodu
  • izrađene na temelju postojeće projektne dokumentacije upravitelja infrastrukturom
  • dokumentacija o tipu pričvršćenja kontaktnog voda, načinu ugradnje, godini ugradnje, godini posljednje rekonstrukcije, duljini segmenta, tehnički opis
 2. vizualni pregled stanja kontaktnog voda, na temelju video snimaka visoke razlučivosti kompletne mreže tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka),
 3. mjerenje i analiza provjesa kontaktnog voda
  • mjerna oprema podrazumijeva digitalnu mjernu vrpcu (transducer) postavljenu na pantograf tramvajskog vozila, s mogućnošću prikupljanja podataka frekvencijom 10 Hz te GPS uređaj za sinkronizaciju prostornih podataka
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka)
 4. mjerenje i analiza poligonacije kontaktnog voda
  • mjerna oprema podrazumijeva video kameru visoke razlučivosti, mjernu vrpcu postavljenu na pantograf tramvajskog vozila, te GPS uređaj za sinkronizaciju prostornih podataka
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka)
 5. mjerenje vibracija na pantografu tramvajskog vozila
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka), bez napona u kontaktnom vodu
 6. mjerenje istrošenosti vozne žice
  • mjerenje u karakterističnim točkama na svakom segmentu kontaktne mreže
  • mjerenje se provodi vozilom za inspekciju kontaktnog voda, bez napona u KV
 7. ocjena stanja prihvata (stupova) kontaktne mreže
  • stupovi i ostali prihvati kontaktne mreže ocjenjuju se na temelju vizualnog pregleda
  • ocjenjuje se geometrija stupa i temeljenja stupa, stanje premaza
  • određuje se uz GPS pozicija svakog izmjerenog prihvata kontaktne mreže
 8. izrade GIS baze izmjerenih podataka i parametara relevantnih za praćenje i održavanje
  • svi izmjereni podatci, georeferencirani, povezani s određenim lokacijama na mreži trebaju se prikazati u obliku GIS baze podataka
 9. zaključci i prijedlozi za praćenje, održavanje i rekonstrukciju pojedinih dionica kontaktnog voda.

Navedena ispitivanja potrebno je objediniti u ELABORAT o kontroli stanja kontaktnog voda na tramvajskoj mreži ZET-a.


ELABORAT 3

Analiza stanja ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture

Elektrotehnički dio

1. Izrada segmentirane baze ulaznih podataka

 • izrađene na temelju postojeće projektne dokumentacije upravitelja infrastrukturom
 • dokumentacija o snazi i vrsti ispravljačke grupe, SN razvoda, DC razvoda, pomoćnih sustava, vlastite potrošnje i napojnih/povratnih kabela, godini izgradnje i godini zadnje rekonstrukcije

2. Mjerenje struja napojnih i povratnih kabela, te napona DC razvoda

 • dvotjedno mjerenje 16 kanalnim mjernim uređajem s 10 visokonaponskih i 6 niskonaponskih kanala (točnosti 0,05%) i USB  i RS232/485 sučeljem

3. Mjerenje otpora izolacija svih napojnih i povratnih kabela mreže

 • ispitivanje ispitnim naponom 2500 VDC, 15 minuta

4. Analiza svakog pojedinog sektora mreže

 • proračun struja kratkog spoja izveden sukladno HRN EN 61660-1, Struje kratkog spoja u pomoćnim sustavima istosmjernog razvoda u elektranama i transformatorskim stanicama -- 1. dio: Proračun struja kratkog spoja (IEC 61660-1:1997; EN 61660-1:1997)
 • proračun maksimalnih struja opterećenja  pojedinih sektora mreže prema vozilima TMK2200
 • prijedlog mjera sanacije svakog pojedinog sektora
 • prijedlog podešenja zaštite zaštitnih uređaja, odnosno prekidača

5. Analiza povratnih kabela mreže

 • proračun opterećenja povratnih kabela ispravljačke stanice
 • prijedlog mjera neophodnih za sanaciju povratnih kabela mreže

6. Proračun struja kratkog spoja unutar ispravljačke stanice

 • proračun struja kratkog spoja na SN (10kV ili 20kV) strani
 • proračun struje kratkog spoja na strani ispravljačkog transformatora
 • proračun struja kratkog spoja na sabirnicama DC razvoda
 • proračun struje kratkog spoja na strani vlastite potrošnje

7. Provjera prisutnosti viših harmonika u SN mreži

 • proračun prisutnosti viših harmonika u SN mreži
 • mjerenje prisutnosti viših harmonika u SN mreži 16 kanalnim mjernim uređajem sa 10 visokonaponskih i 6 niskonaponskih kanala (točnosti 0,05%) i USB  i RS232/485 sučeljem

8. Analiza i specifikacija postojeće opreme u ispravljačkoj stanici

 • analiza i specifikacija SN opreme i prijedlog sanacije
 • analiza i specifikacija ispravljačke grupe i prijedlog sanacije
 • analiza i specifikacija vlastite potrošnje, pomoćnih sustava i ostalih instalacija i prijedlog sanacije

 

Navedena ispitivanja i analize potrebno je objediniti u ELABORAT o stanju ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture u tramvajskoj mreži ZET-a.

 

 

Građevinski dio

Program geotehničkog istraživanja za izradu projekata sanacije postojećih objekata ispravljačkih stanica sadrži:

 1. Pregled postojeće tehničke dokumentacije.
 2. Izrada detaljnog snimka postojećeg stanja sa svim nastalim oštećenjima.
 3. Izvedba sondažnih jama uz postojeći objekt radi utvrđivanja dubine, dimenzija i stanja temelja. Stavka obuhvaća demontažu završne podne obloge, sve potrebne iskope kao i zatrpavanje sondi nakon završetka radova s grubim čišćenjem te odvozom viška materijala na gradsku deponiju.
 4. Izvedba geotehničkih istražnih bušotina dubine do 10 m.
  1. Pripremni radovi. Priprema, transport garniture za bušenje, pribora, opreme do lokacije za bušenje i raspremanje gradilišta.
  2. Plato za bušenje. Priprema platoa za bušenje. U obračun uzeti i popravke nakon bušenja.
  3. Istražno bušenje s kontinuiranim jezgrovanjem, vađenjem neporemećenih i poremećenih uzoraka tla za potrebe laboratorijskog ispitivanja i ispitivanje zbijenosti tla primjenom standardnog penetracijskog pokusa (SPT).
 5. Izvedba geofizičkih mjerenja u minimalno dva presjeka (jedan uzdužni a drugi poprečni).

Ovim istražnim radovima potrebno je utvrditi uslojenost tla na lokaciji objekta, te veličine slijeganja i/ili ispiranja tla na lokacijama gdje su se javila oštećenja.

Napomena: Poziciju i broj sondažnih jama i istražnih bušotina definirati nakon pregleda objekta i postojeće dokumentacije

 1. Inženjerskogeološki i hidrogeološki radovi. Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje terena sa izradom geološkog izvješća.
 2. Laboratorijska ispitivanja (klasifikacijski pokusi, određivanje posmične čvrstoće tla, određivanje modula stišljivosti).
 3. Izrada geotehničkog elaborata koji uključuje opis provedenih istraživanja, obrada i interpretaciju rezultata terenskih istraživanja, laboratorijskih ispitivanja, prikaz inženjerskogeoloških i hidrogeoloških elemenata. Izrada proračunskih modela i provedba geostatičkih analiza s odgovarajućim komentarima. Iskazivanje geotehničkih smjernica za izradu tehničkog rješenja sanacije.
 4. Izrada analize stanja nosive konstrukcije i smjernice za izradu projekta sanacije konstrukcije koje se temelje na istražnim radovima i svim prikupljenim podacima.

 

Arhitektonsko/urbanistički dio

1.   Pregled postojeće tehničke dokumentacije.

2.   Izrada snimka postojećeg stanja građevina i uređaja.

3.   Izvedba sondi na postojećem objektu radi utvrđivanja slojeva zidova, podova i krovova.

Stavka obuhvaća demontažu završne podne obloge, sve potrebne iskope kao i zatrpavanje sondi nakon završetka radova s grubim čišćenjem te odvozom viška materijala na gradsku deponiju.

4.   Definiranje minimalnih uporabnih dimenzija uređaja i prostora te uvjeta za smještaj ispravljačkih stanica.

5.   Ocjena stanja i izrada prijedloga poboljšanja.

6.   Arhitektonsko definiranje tipskog modela ispravljačkih stanica.

7.   Mapiranje ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture.

      Stavka uključuje izradu pregledne karte ispravljačkih stanica i mreže koju napaja u najmanje dva segmenta – postojeće i planirano stanje.

 

Analiza stanja će pokazati u kojoj mjeri je postojeća mreža ispravljačkih stanica optimizirana u odnosu na postojeću/planiranu tramvajsku mrežu i da li su moguća/potrebna poboljšanja (vezano uz elektrotehnički dio 1.).

 

ELABORAT 4

Prometna analiza tramvajskog sustava

Tvrtka Zagrebački holding, podružnica ZET, je operater koja obavlja javni prijevoz putnika u Gradu Zagrebu, kao i na dijelovima okolnih područja Grada Zagreba. Obzirom na trenutno stanje voznog parka, infrastrukture i elektroenergetskog sustava tvrtka već dulji niz godina ulaže znatna financijska sredstva za njegovu modernizaciju.

Zagrebački holding, podružnica ZET za korištenje bespovratnih sredstava EU u cilju obnove voznog parka, infrastrukture, kao i elektroenergetskih sustava nužno mora pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za povlačenje sredstava.

Sukladno mjerama Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine za gradski, prigradski i regionalni promet Studija razvoja gradskog prometa imati će za cilj pridonijeti ostvarenju specifičnih ciljeva definiranih Strategijom.

Studija razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba dokument je koji ima za cilj odabir optimalnog rješenja razvoja tramvajskog sustava kroz izračun prometnih pokazatelja za potrebe izrade ''Studije izvedivosti i analize troškova i koristi modernizacija tramvajske mreže na području Grada Zagreba''.

 1. Opis aktivnosti

Prometni model Grada Zagreba

Za potrebe analize i izračuna prometnih pokazatelja postojećeg stanja i scenarija razvoja budućeg tramvajskog prometnog sustava na području Grada Zagreba potrebno je koristiti Prometni model izrađen u sklopu projekta ''I faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije (analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela)''.

Navedeni model bit će dan na korištenje odabranom ponuditelju od strane tvrtke Integrirani promet Zagrebačkog područja d.o.o.

Prometni model potrebno je koristiti za slijedeće vremenske presjeke:

 • za postojeće stanje za 2017. godinu
 • prognozni model za 2023. i 2033. godinu.

Analiza stanja postojećeg tramvajskog sustava u Gradu Zagrebu

Analiza postojećeg stanja tramvajskog sustava Grada Zagreba treba obuhvatiti analizu infrastrukture, voznog parka, voznog reda, dostupnosti te učinkovitosti tramvajskog sustava Grada Zagreba.

Za potrebe izrade potrebno je koristiti slijedeće elaborate izrađene u sklopu cjelokupnog zadatka izrade Studije razvoja tramvajskog sustava Grada Zagreba i to:

 • Analiza stanja tramvajskog kolosijeka na mreži Grada Zagreba
 • Analiza stanja tramvajskog kontaktnog voda na mreži Grada Zagreba
 • Analiza stanja ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture

kao i ostale izrađene dokumente o tramvajskom sustavu Grada Zagreba.

Analizu dostupnosti i učinkovitosti tramvajskog sustava Grada Zagreba potrebno je temeljiti na prometnim pokazateljima iz Prometnog modela za baznu 2017. godinu.

Prezentacija rezultata analize i zaključci moraju biti grafički i tablično pojednostavljeni, kako bi se osiguralo razumijevanje isporuka ove aktivnosti i korisnicima koji nisu direktno upoznati s javnim prijevozom Grada Zagreba.

Ovaj dio analize mora sadržavati slijedeće:

 • pregled postojećih usluga (linije, vozni redovi, brzina obavljanja usluga, ponuđeni kapaciteti, itd.),
 • podatke o dnevnoj potražnji i vršnim opterećenjima po satu (putnici po liniji i po stajalištu, koridoru, ukupno, itd.),
 • podatke za javni i osobni prijevoz (broj putovanja ….),
 • potreban broj vozila za pružanje usluga (što uključuje teoretski potreban broj i praktičan potreban broj, shodno ispadima i kvarovima, sve usklađeno s informacijama o dostupnim sredstvima sustava javnog prijevoza ZET-a).

Analiza razvoja tramvajskog sustava u Gradu Zagrebu

Razvoj tramvajskog sustava Grada Zagreba treba temeljiti na ostvarivanju slijedećih ciljeva:

 • integracija sustava javnog prijevoza (tramvajski, autobusni i željeznički) u jedinstveni integrirani sustav javnog prijevoza,
 • kontinuirano unapređenje pružanja usluga (učestalost, udobnost, jednostavan pristup, pouzdanost, sigurnost),
 • razvoj ljudskih potencijala,
 • ulaganje u informatičku podršku,
 • pravilno održavanje postojeće prometne mreže, objekata i voznog parka,
 • kontinuirano obnavljanje voznog parka i
 • rekonstrukcija i nadogradnja postojeće tramvajske mreže.

Temeljem analize postojećeg stanja i utvrđenih nedostataka tramvajskog prometnog sustava potrebno je izraditi prijedlog mjera za povećanje sigurnosti, raspoloživosti i učinkovitosti javnog gradskog prometa za ostvarivanje prethodno navedenih ciljeva.

Analizu razvoja tramvajskog sustava potrebno je temeljiti na izračunu prometnih učinaka u Prometnom modelu i to izračunu:

 • prometnih učinaka postojećeg tramvajskog prometnog sustava u 2017. godini
 • prometnih učinaka scenarija kao dio razvoja tramvajskog prometnog sustava

Predložene mjere razvoja tramvajskog sustava potrebno je testirati kroz prometni model. Mjere je potrebno testirati kroz minimalno dva vremenska presjeka, 2023. i 2033. godina. Za svaki pojedini vremenski presjek potrebno je izraditi minimalno tri (3) scenarija razvoja tramvajskog sustava i to.

 • scenarij S0 koji predstavlja ''do-nothing''
 • scenarij S1 predstavlja ''do-something''
 • scenarij S2 koji predstavlja ''do-all''

Ovaj dio analize minimalno mora sadržavati slijedeće:

 • popis predviđenih mjera za razvoj javnog prijevoza
 • prikaz scenarija za razvoj javnog prijevoza
 • prikaz prometnih pokazatelja po scenarijima za razvoj javnog prijevoza
 • prijedlog razvoja tramvajskog sustava Grada Zagreba


#2 Forumas

Forumas
 • Članovi
 • 737 posts
 • Joined 20.11.2007.
 • LocationZagreb

Posted 04.04.2018. - 16:15

Ovo mi baš nije jasno, ali i nikako mi se ne sviđa: spominju 2033. godinu - da li bi to značilo da smatraju da i do tada tramvaj mora ostati jedino prijevozno sredstvo u Zagrebu, tj. da se niti tada neće i po njima ne treba graditi metro?! Ili ima nade da taj model pokaže da je tramvaj dosegao svoj limit (a pogotovo 2033. godine), pa da zaključak studije ipak bude da se mora graditi metro, što je jedino ispravno rješenje?!

Eto tko ovo bolje razumije neka mi malo pojasni neke stvari iz ove studije!#3 NT 2200

NT 2200
 • Članovi
 • 7,227 posts
 • Joined 19.11.2006.
 • LocationZürich-Höngg

Posted 04.04.2018. - 16:31

nema nade, zato jer to nije jedino ispravno rjesenje. 


aym6c2.jpg23tm7mg.jpg

 

Galerija mojih fotografija: http://www.zeljeznic...00-fotografije/

 

Moj Youtube-kanal: https://www.youtube....39Idty0Ah9-2OSg


#4 tram4

tram4
 • Moderatori
 • 11,021 posts
 • Joined 31.10.2007.
 • LocationZagreb

Posted 04.04.2018. - 19:02

Daj Forumas odbij više s tim metroom. Nemaš pojma o ničemu, ne puštuješ ništa što ti se kaže. Imaš svoju ideju i u nedogled ju vrtiš. Ako ti je toliko stalo do metroa, i ako toliko uživaš vozeći se njima i misliš da je potreban iz nekih svojih bezveznih razloga koji nemaju veze sa strukom obrati se uredu Gradonačenika i tamo budi toliko uporan i naporan. To što češ pisati uporno o jednoj te istoj stvari na nekom forumu i još bez argumenata neće ništa pokrenuti, niti si ikome bitan s tim postovima, pa da i imaš bolje argumente, a kamoli ovako.

Dao sam ti tamo temu da pišeš se svoje snove o metrou, ne mislim čitati te postove na ostatku foruma niti mislim da itko to želi.

Dakle ti već sad znaš da zaključak studije mora biti metro, pa što je ovo postalo, dječji vrtić?

 

Ćao.


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users