Jump to content


Donacija

Opcije potpore stranici zeljeznice.net
Ako posjedujete kriptovalute, možete donirati i na adrese:

3P2r8a7BMvRiRppZXcQdYiGguhN4iHAWTA3 - WavesPlatform

0x630394fcfd4d4b5f6847dd071b0841c25a2bcad7 - Ethereum

1C1f1kP6uL9Bqxi1r8TA4FHGpJ7D2GMtmi - Bitcoin

Za više informacija pogledajte iduću poveznicu: http://goo.gl/Elo84w

Photo

Sanitetski vlak


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 Stanley

Stanley
 • Moderatori
 • 16,361 posts
 • Joined 24.08.2006.
 • LocationZagreb

Posted 23.10.2011. - 11:11

Tema je već načeta u davno zaboravljenom topicu, ali je ostala nedorečena:

http://www.zeljeznic...-crvenog-kriza/

Razmišljao sam kamo bih stavio ovaj osvrt. U podforum Vagoni zasigurno ne spada. S obzirom da je riječ uglavnom o povjesnom prikazu mislim da joj je mjesto ovdje.
U pripremi sam se poslužio Vojnom enciklopedijom i dostupnim izvorima na internetu.

Pojam

Sanitetski vlak (eng. ambulance train, hospital train, franc. train sanitaire, njem. lazarettzug, leichtkrankenzug, rus. sanitarnjij poezd) je jedinica sanitetskog transporta smještena u željezničkom vlaku i naročito opremljena za evakuaciju ranjenih/ozljeđenih i oboljelih, kao i njegu i liječenje tijekom prijevoza. Osigurava udoban smještaj, smanjuje štetne posljedice transporta i omogućuje relativno brzo prebacivanje u sanitetske (zdravstvene) ustanove. Također služi za evakuaciju u slučajevima većih elementarnih nepogoda i nesreća s masovnim žrtvama.
Sanitetski vlak najčešće se povezuje s vojnim potrebama i ratnim djelovanjima, ali je korišten i u mirnodopsko vrijeme (npr. za prijevoz ozljeđenih nakon potresa u Skopju 1963. godine).
U novije doba postoje i specijalizirani sanitetski vlakovi za pružanje različitih medicinskih usluga stanovništvu na terenu tj. na željezničkim kolodvorima (Rusija, Indija, Kina).
Pravni položaj sanitetskog vlaka u ratu uređen je Ženevskom konvencijom za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu od 12. kolovoza 1949. Prema odredbama ove konvencije svi transporti ranjenika i bolesnika moraju biti obilježeni vidljivim znakom Crvenog križa.

Vrste i sastav

Postoje dvije vrste sanitetskih vlakova: stalni i improvizirani.
Stalni imaju specijalno građene ili (češće) adaptirane vagone s operacijskom salom i previjalištem, vagone za smještaj ranjenih i oboljelih, te vagone za kuhinju, ljekarnu, praonicu, smještaj osoblja i smještaj posteljne i ostale opreme. Od osoblja imaju zapovjednika vlaka - liječnika, ljekarnika, logističara, timove za pružanje općemedicinske i specijalističke pomoći, te bolničare.
Improvizirani se sastavljaju prema potrebi, od raspoloživih vagona iz voznog parka (putničkih i teretnih) koji se u tu svrhu provizorno adaptiraju.
Prema potrebi mogu se formirati i sanitetski vlakovi za kupanje i dekontaminaciju vojnog osoblja, te dezinfekciju i dezinsekciju.

Od početaka do Drugog svjetskog rata

Od samih početaka željezničkog prometa ovaj novi oblik prijevoza počeo se koristiti i u vojne svrhe, između ostalog za evakuaciju ranjenika i bolesnika.
U početku su za sanitetski transport korišteni pojedinačni vagoni. Već u Krimskom ratu (1853.-1856.) i Talijanskom ratu za ujedinjenje (1859.) pojavili su se prvi sanitetski vlakovi. Njihova uloga postala je još izraženija u Američkom građanskom ratu (1861.-1865.), Prusko-austrijskom ratu (1866.) i Njemačko-francuskom ratu (1870.-1871.). Nijemci su osim stalnih formirali i polustalne i pomoćne sanitetske vlakove, sa po 120-150 ležaja i 240-300 mjesta za sjedeće ranjenike i bolesnike. U Rusiji je 1876. izdana Uredba o vojnosanitetskim vlakovima, koji su prvi put korišteni u Rusko-turskom ratu 1877.-1878.
U Francuskoj su krajem XIX. stoljeća također postojali stalni i improvizirani sanitetski vlakovi. Stalni su imali 23 specijalno građena vagona za prijevoz najtežih ranjenika i bolesnika, a improvizirani do 40 zatvorenih teretnih vagona kojima su dodavani specijalni privremeni uređaji i rasvjeta.
U Prvom balkanskom ratu srpska vojska imala je tri sanitetska vlaka: dva na pruzi Beograd - Ristovac i jedan na uskotračnoj pruzi Stalać - Užice. Od osoblja je svaki vlak imao liječnika - sanitetskog oficira (ujedno i zapovjednik vlaka), liječničkog pomoćnika, ljekarnika, podoficira i 24 bolničara. Vlak je mogao primiti 200-400 sjedećih i 180-200 ležećih ranjenika i bolesnika. U listopadu 1914. formirana su još dva sanitetska vlaka.
U I. SR francuska vojska imala je 7 stalnih sanitetskih vlakova sa po 23 vagona i nekoliko improviziranih sa po 40 vagona. Osim toga koristila je i oko 200 polustalnih vlakova, pogodnih za prijevoz većeg broja ranjenika i bolesnika (u jednoj turi mogli su evakuirati do 80.000 ljudi). U ruskoj vojsci stalni sanitetski vlakovi podijeljeni su na poljske i pozadinske. Poljski su korišteni u blizini bojišnice, a pozadinski za evakuaciju na dulje relacije tj. u unutrašnjost zemlje.
Između dva svjetska rata vojska Jugoslavije predviđala je ratnim planom formiranje nekoliko sanitetskih vlakova. Vlakovi normalnog kolosjeka imali bi po 20, a uskog kolosjeka po 10 vagona. Pomoćni sanitetski vlakovi na prugama normalnog kolosjeka imali bi po 27 vagona.

Sanitetski vlak Bura iz tzv. Burskog rata:

Posted Image
Tri fotografije britanskog sanitetskog vlaka iz 1914. godine:

Posted Image

Posted Image
Posted Image
Sanitetski vlak u Francuskoj 1917. godine:

Posted Image

Njemačka ratna razglednica iz I. SR:

Posted Image
Nastavak slijedi
Serija 05 je zakon!

#2 Stanley

Stanley
 • Moderatori
 • 16,361 posts
 • Joined 24.08.2006.
 • LocationZagreb

Posted 23.10.2011. - 11:38

Drugi svjetski rat

U SSSR su postojali stalni, privremeni i tzv. leteći sanitetski vlakovi. Stalni su formirani od 17-18 specijalno uređenih putničkih vagona, od kojih je 10 bilo predviđeno za smještaj ranjenika i bolesnika. Ostali su bili predviđeni za previjalište s ljekarnom, osoblje, izolator, hladnjaču, skladište, elektroagregat i kuhinju. Stalni sanitetski vlakovi korišteni su za evakuaciju ranjenika i bolesnika iz bolničkih baza frontova (grupa armija) u unutrašnjost zemlje. Privremeni su korišteni za prijevoz na kraćim relacijama, u području armija i frontova, a u sastavu su imali stalni i privremeni dio (30-40 putničkih ili teretnih vagona opremljenih nosilima, madracima i sredstvima za njegu). Leteći sanitetski vlakovi, sastavljeni od običnih adaptiranih vagona, korišteni su u područjima armija i frontova za evakuaciju na kratkim razdaljinama (do 1 dan).
Britanska vojska je za potrebe ekspedicijskih snaga u Francuskoj i Belgiji (1939.-1940.) koristila stalne sanitetske vlakove, kao i improvizirane od vagona u redovitom prometu. Na svaku diviziju angažiranu u borbi dolazio je po jedan sanitetski vlak. Nakon iskrcavanja u Normandiji Britanci su koristili tri tipa sanitetskih vlakova: za evakuaciju civilnih ranjenika i bolesnika iz bombardiranih gradova, za prijevoz ranjenika i bolesnika koji su stizali sa prekomorskih ratišta, te za potrebe britanskih, kanadskih i američkih ekspedicijskih snaga u prekomorskim zemljama.
U njemačkoj vojsci postojali su specijalni sanitetski vlakovi za ležeće ranjenike i bolesnike, laki sanitetski vlakovi za sjedeće ranjenike i bolesnike, te pomoćni sanitetski vlakovi za koje su najčešće korišteni povratni teretni vlakovi.
Na području bivše Jugoslavije partizani su također koristili improvizirane sanitetske vlakove i to na uskotračnim prugama (Užice 1941., Mlinište 1943., Moslavačka gora 1944., Slavonija 1944.-1945.) i pruzi Šid - Beograd (za evakuaciju ranjenika i bolesnika sa Srijemskog fronta).

Njemački Lazarettzug na Istočnoj fronti 1941. godine:

Posted Image
Britanski improvizirani sanitetski vlak u Benghaziju, Libija:

Posted Image
Saveznički sanitetski vlak u Napulju, veljača 1944. godine:

Posted Image
Američki ranjenici u sanitetskom vlaku u II. SR, vrijeme i lokacija nepoznati:

Posted Image
Lison, Francuska, 1944. godine:

Posted Image
Britanski sanitetski vlak, ljeto 1944. godine:

Posted Image
Njemački ratni zarobljenici iskrcavaju iz vlaka savezničke ranjenike, Reims, Francuska, 1944. godine:

Posted Image
Medicinske sestre savezničkog sanitetskog vlaka sa svojim ''kućnim ljubimcima'', vrijeme i mjesto nepoznati:

Posted Image
Nastavak slijedi
Serija 05 je zakon!

#3 Stanley

Stanley
 • Moderatori
 • 16,361 posts
 • Joined 24.08.2006.
 • LocationZagreb

Posted 23.10.2011. - 11:53

The Army Medical Museum u Fort Sam Houston, San Antonio, Texas, čuva dio sanitetskog vlaka US Army iz Drugog svjetskog rata. Prenosim fotografije koje je snimio i na internet stavio Robert S. Gillespie:

Posted Image
Posted Image
Posted Image

Posted Image
Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image
Slijedi završetak
Serija 05 je zakon!

#4 Stanley

Stanley
 • Moderatori
 • 16,361 posts
 • Joined 24.08.2006.
 • LocationZagreb

Posted 23.10.2011. - 12:07

Poslije Drugog svjetskog rata

Drugi oblici prijevoza (prije svega zrakoplovstvo tj. sanitetski avioni i helikopteri) donekle su umanjili značaj sanitetskih vlakova, naročito u zbrinjavanju i evakuaciji ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga. I pored toga sanitetski vlakovi zadržali su svoju ulogu u zbrinjavanju ozljeđenih/bolesnih vojnika i civila. Korišteni su u Korejskom ratu (1950.-1953.), a vjerojatno i u nizu drugih oružanih sukoba nakon II. SR (te podatke tek treba prikupiti).
Francuska vojska predvidjela je poslije II. SR dva tipa sanitetskih vlakova: polustalni za prijevoz 300 ležećih ranjenika i bolesnika i provizorni za privremenu i izuzetnu evakuaciju u sjedećem stanju. Sovjetska vojska predvidjela je leteće sanitetske vlakove za evakuaciju do bolničke baze armije ili fronta (grupa armija), te stalne ili privremene vojne sanitetske vlakove za evakuaciju u dublju pozadinu. U njemačkom Bundeswehru sanitetski vlakovi su bili predviđeni za evakuaciju ranjenika i bolesnika od korpusnih sanitetskih ustanova u pozadinu.
Prema mišljenju stručnjaka sanitetski vlakovi nisu ni danas izgubili svoj značaj. Sanitetski vlakovi, naročito adaptirani, ostaju (posebno u zemljama s velikim prostranstvom državnog teritorija) prikladno sredstvo za evakuaciju ranjenih/ozljeđenih i bolesnika kojima nije nužna hitna evakuacija zračnim putem.

Talijanski sanitetski vlak u pričuvi:

Posted Image
Lazarettzug Bundeswehra u Münsteru:

Posted Image
Suvremeni lazarettzug njemačkog Bundeswehra prikazan je i na DSO:

http://www.drehschei...3933010,3933790

To bi bilo za početak. Tema je tek pokrenuta, ima još čuda materijala koji se može dodati. Ne sumnjam da ima forumaša koji će svojim prilozima obogatiti ovaj topic.
Serija 05 je zakon!

#5 Politikolog

Politikolog
 • Moderatori
 • 2,517 posts
 • Joined 26.02.2011.
 • LocationBeograd

Posted 24.10.2011. - 23:47

Svaka cast na do sad ispricanoj prici - moram priznati da sam sa uzivanjem pratio ovu veoma zanimljivu temu o kojoj do sad skoro nisata nisam znao... Hocemo nastavak :mrgreen:

Edited by Politikolog, 24.10.2011. - 23:49.


#6 dnovakovic

dnovakovic
 • Članovi
 • 3,227 posts
 • Joined 24.11.2006.
 • LocationOsijek

Posted 25.10.2011. - 16:52

Dvije slike sanitetskih vlakova pronađene na bespućima interneta

1. Sanitetski vlak u stanici Niš 1912. godine, vjerovatno u vrijeme Balkanskih ratova, tu je čak i svećnik za one kojima nije bilo pomoći.....

Posted Image

2. Saniteski vlak negdje na Solunskom frontu ......

Posted Image

Pozdrav iz Osijeka !

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users